Βιβλιογραφία

Ηθική οικονομία, Ηθική και οικονομία
Βασίλης Γεωργάκης και Νίκος Ποταμιάνος

Μπορείτε να κατεβάσετε τη βιβλιογραφία εδώ

Κατηγορίες:
Ηθική Οικονομία: βασικά κείμενα, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, πραγματεύσεις της έννοιας της ηθικής οικονομίας
Επισιτισμός, πείνα και ταραχές για την τροφή (food riots)
Εργασία, εργάτες και ηθική οικονομία
Ηθική οικονομία των αγροτών
Ηθική οικονομία και κοινωνικά κινήματα
Χρήμα, αγορές, χρέη και ηθική
Η ηθική της κατανάλωσης
Περίθαλψη, κράτος πρόνοιας και ηθική οικονομία
Ηθική και οικονομία: φιλοσοφική και οικονομική σκέψη, ιστορία των ιδεών
Άλλες χρήσεις της ηθικής οικονομίας από ιστορικούς
Άλλες χρήσεις της ηθικής οικονομίας στις κοινωνικές επιστήμες

Ηθική Οικονομία: βασικά κείμενα, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, πραγματεύσεις της έννοιας της ηθικής οικονομίας

E. P. Thompson, “The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century”, Past and Present, No. 50, (Feb. 1971), 76-136       /            ελληνική μετάφραση: Η ηθική οικονομία του πλήθους στην Αγγλία του 18ου αιώνα, Εκδόσεις Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Αθήνα 2020

E. P. Thompson, “The Moral Economy Reviewed”, Customs in Common, Penguin Books, London 1993, 259-351

James C. Scott, The Moral Economy of the Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast Asia, Yale University Press, New Haven and London, 1976

James C. Scott, “The moral economy as an argument and as a fight”, in Adrian Randall and Andrew Charlesworth (ed.), Moral Economy and Popular Protest, Palgrave, New York 2000, 187-208

—————————————————————————————————————-

Thomas Clay Arnold, “Rethinking Moral Economy”, The American Political Science Review, Vol. 95, No.1, March 2001, 85-95

Sharon Bolton and Knut Laaser, “Work Employment and Society through the lens of moral economy”, Work Employment and Society 27/3 (2013), 508-525

William James Booth, “On the Idea of the Moral Economy”, The American Political Science Review, Vol. 88, No. 3, (Sept. 1994), 653-667

Olivier Brette, “The Vested Interests and the Evolving Moral Economy of the Common People”, Journal of Economic Issues, Vo. 51, No 2, 2017, 503-510

James Carrier, “Moral economy: what’s in a name”, Anthropological Theory 18/1 (2018), 18-35

Simona Cerutti, “Who is below?: E. P. Thompson, historien des sociétés modernes: une relecture”, Annales 70/4 (2015), 931-955 

John Clarke, “Imagined, Real and Moral Economies”, Culture Unbound, Volume 6, 2014, 95-112

A.W. Coats, “Contrary Moralities: Plebs, Paternalists, and Political Economists”, Past and Present, Vol. 54 54, Issue 1, (Feb. 1972), 130-133 

Suzanne Desan, “Crowds, Community, and Ritual in the Work of E.P. Thompson and Natalie Davis”, in Lynn Hunt (ed.), The New Cultural History, University of California Press, Berkeley/Los Angeles/London, 1989

Marc Edelman, “E. P. Thompson and Moral Economies”, in Didier Fassin (ed.), A Companion to Moral Anthropology, Wiley – Blackwell, Chichester 2012, 49-66

Marcel Fafchamps, “Solidarity Networks in Preindustrial Societies: Rational Peasants with a Moral Economy”, Economic Development and Cultural Change, Vol. 41, No. 1, (Oct. 1992), 147-174

Didier Fassin, “Les economies morales revisitées”, Annales 64 (2009), 1237–1266

Ute Frevert, “Moral Economies, Present and Past. Social Practices and Intellectual Controversies”, in Ute Frevert (ed.),Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft, Sonderheft/ Special Issue 26: Moral Economies, 2019, 13-43

Norbert Götz, “‘Moral economy’: its conceptual history and analytical prospects”, Journal of Global Ethics, Vol. 11, Issue 2, 2015, 147-162             https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17449626.2015.1054556

Elizabeth Fox Genovese, “Debate. The Many Faces of Moral Economy: A Contribution to a Debate”, Past & Present, No. 58, (Feb. 1973), 161-168

 Chris Hann, “Moral Economy”, in Keith Hart, Jean-Louis Laville and Antonio David Cattani (ed.), The Human Economy. A Citizen’s Guide, Polity Press, Cambridge and Malden, 2010, 187-198

Goran Hyden, “L’économie de l’affection et l’économie morale dans une perspective comparative: qu’avons-nous appris?”, Revue du MAUSS 2007/2 (n° 30), 161-184               https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2007-2-page-161.htm

Elizabeth D. Mauritz, Moral Economy: Claims for the Common Good, Submitted to Michigan State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Philosophy – Doctor of Philosophy, 2014   

Jaime Palomera and Theodora Vetta, «Moral economy: Rethinking a radical concept», Anthropological Theory, Vol. 16, Issue 4, 2016, 413–432

Tim Rogan, The Moral Economists. R. H. Tawney, Karl Polanyi, E. P. Thompson, and the Critique of Capitalism, Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2017

Janet Roitman, “Économie morale, subjectivité et politique”, Critique internationale, vol. 6 (2000), 48-56                https://www.persee.fr/doc/criti_1290-7839_2000_num_6_1_1374

Joakim Sanberg, “Moral economy and normative ethics”, Journal of Global Ethics, Vol. 11, No. 2, 2015, 176-187

Andrew Sayer, “Moral Economy”, Department of Sociology, Lancaster University, Published online, 2004,  https://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-online-papers/papers/sayer-moral-economy.pdf

Andrew Sayer, “Moral economy as critique”, New Political Economy 12/2 (2015), 261-270

Johanna Siméant, “Three bodies of moral economy: the diffusion of a concept”, Journal of Global Ethics, Vol. 11, Issue 2, 2015, 163-175

E. P. Thompson, The making of the English working class, Penguin Random House, London 1963    /    ελληνική μετάφραση: Η συγκρότηση της αγγλικής εργατικής τάξης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2018

Roger Wells, “E.P. Thompson, Customs in Common and Moral Economy”, The Journal of Peasant Studies, Vol. 21, N. 2, January 1994, 263-307 Ellen Meiksins Wood, “Custom Against Capitalism”, New Left Review 195, Sept/Oct 1992, 21-28

Επισιτισμός, πείνα και ταραχές για την τροφή (foodriots)

David Arnold, “Food riots revisited: popular protest and moral economy in nineteenth-century India”, in Adrian Randall and Andrew Charlesworth (ed.), Moral Economy and Popular Protest, Palgrave, New York 2000, 123-146

Sarah Badcock, “Women, Protest, and Revolution: Soldiers’ Wives in Russia During 1917”, International Review of Social History, Vol. 49, Issue 1, 2004, 47-70

John Barzman, “Entre l’ émeute, la manifestation et la concertation: la crise de la vie chère de l’ été 1919 au Havre”, Le movement social 170 (1995), 61-84

Hans H. Bass, “Quiet violence, violent excesses. The dynamics of violence in a 19th century subsistence crisis”, paper presented at the conference Famine and Mass Violence at the University of Youngstown, 2008   https://www.researchgate.net/publication/257364543_Quiet_violence_violent_excesses_The_dynamics_of_violence_in_a_19th-century_subsistence_crisis

Roberto Bianchi, ”Folle e mercati. Continuità e rotture di un conflitto permanente”, Passato e Presente v.15, iss.41, 1997, 131-144

Roberto Bianchi, Bocci bocci. I tumulti annonari nella Toscana del 1919, Leo S. Olschki editore, Firenze 2001

Roberto Bianchi, Pace pane terra. Il 1919 in Italia, Odradek, Roma 2006

Roberto Bianchi, “Voies de la protestation en Italie: Les transformations de la révolte entre XIXe et XXe siècle”, European Review of History: Revue europeenne d’ histoire, Vol. 20, Issue 6, 2013, 1047-1071

John Bohstedt, The Politics of Provisions. Food Riots, Moral Economy and Market Transition in England, c. 1550 – 1850, Ashgate, Farnham 2010

John Bohstedt, “The pragmatic economy, the politics of provisions and the ‘invention’ of the food riot tradition in 1740”, Adrian Randall and Andrew Charlesworth (ed.), Moral Economy and Popular Protest, Palgrave, New York 2000, 55-92

Thierry Bonzon and Belind Davis, “Feeding the Cities”, Jay Winter, Jean-Louis Robert (ed.), Capital cities at war: Paris, London, Berlin 1914 – 1919, Cambridge University Press, Cambridge 1997, 305-401

Alan Booth, “Food Riots in North-West of England”, Past and Present, No. 77, (Nov. 1977), 85-107

Cynthia Bouton, “Les mouvements de subsistance et le problème de l’économie morale sous l’ancien régime et la Révolution française”, Annales historiques de la Révolution française, No 319, janvier-mars 2000, 71-100

Cynthia A. Bouton, Interpreting social violence in French culture. Buzancais, 1847-2008, Louisiana State University Press, Baton Rouge 2011

Susan E. Brown, “A just and profitable commerce. Moral economy and the middle classes in 18th c London”, Journal of British Studies 32 (1993), 305-332

Anthony James Coles, “The moral economy of the crowd: some twentieth century food riots”, The Journal of British Studies 18 (1978), 157-176

Christof Dipper, “Moral economy nel XX secolo. Retorica del carovita e protesta sociale nella Germania di Weimar”, Scienza e politica 1989/2, 89-107

Barbara Alpen Engel, “Not by Bread Alone: Subsistence Riots in Russia during World War I”, The Journal of Modern History, Vol. 69, No 4, December 1997, 696-721

Sabine Frerichs, “Egypt’s Neoliberal Reforms and the Moral Economy of Bread”, Review of Radical Political Economics, Vol. 48, No. 4, 610-632

William Frieburger, “War prosperity and hunger: The New York Food Riots of 1917”, Labor History, Vol. 25, Issue 2, 1984, 217-239

Manfred Gailus, “Food Riots in Germany in the late 1840’s”, Past and Present, No. 145, (Nov. 1994), 157-193

Norbert Götz, Georgina Brewis and Steffen Werther, Humanitarianism in the Modern World: The Moral Economy of Famine Relief, Cambridge: Cambridge University Press, 2020 βιβλίο ανοιχτής πρόσβασης: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/C6088FA7DCED5F628718D56AEB984AFA/9781108493529AR.pdf/Humanitarianism_in_the_Modern_World.pdf?event-type=FTLA

Fabrice Grenard, “Les implication politiques du ravitaillement en France sous l’Occupation”, Vingitième Siècle. Revue d’ Histoire, No 94, 2007/2, 199-215

Laura J. Hilton, “The Black Market in History and Memory: German Perceptions of Victimhood from 1945 to 1948”, German History, Vol. 28, Issue 4, December 2010, 479-497

Temma Kaplan, Red City, Blue Period. Social Movements in Picasso’s Barcelona, University of California Press, Berkeley/Los Angeles/Oxford 1992

James Kelly, Food Rioting in Ireland in the Eighteenth and Nineteenth Centuries: The “Moral Economy” and the Irish Crowd, Four Courts Press, Dublin 2017

Kersti Lust, “The Question of Moral Economy and Famine Relief in the Russian Baltic Provinces of Estland and Livland, 1841 – 1869”, in Andrew G. Newby (ed.), “The Enormous Failure of Nature”. Famine and Society in the Nineteenth Century, ColleGium, Vol. 22, Helsinki Collegium for Advanced Studies, Helsinki 2017

Dominique Margairaz et Philippe Minard, “Marché des subsistances et économie morale: ce que « taxer » veut dire”,  Annales historiques de la Révolution française, 352 | avril-juin 2008, 53-99

Kenneth Mouré, “Marcel Aymé and the Moral Economy of Penury in Occupied France, French Historical Studies, Vol. 34, No. 4, Fall 2011, 713-743 

Edward Newman, “Hungry, or Hungry for Change? Food riots and political conflict, 2005 – 2015”, Studies in Conflict & Terrorism, 2018, Published online, http://www.tandfonline.com/10.1080/1057610X.2018.1454042

Benjamin Orlove, «Meat and Strength: the moral economy of a Chilean food riot», Cultural Anthropology 12 (1997), 234-68

Pamela Beth Radcliff, “Women’s Politics: Consumers Riots in Twentieth-Century Spain”, in Victoria Lorée Enders and Pamela Beth Radcliff (eds), Constructing Spanish Womanhood. Female Identity in Modern Spain, State University of New York Press, Albany 1995, 301-323

Adrian Randall and Andrew Charlesworth, “The moral economy: riots, markets and social conflict”, in Adrian Randall and Andrew Charlesworth (ed.), Moral Economy and Popular Protest, Palgrave, New York 2000, 1-32

Andrian Randall, Riotous Assemblies. Popular Protest in Hanoverian England, Oxford University Press, Oxford and New York 2006

Simon Renton, “The moral economy of the English middling sort: the case of Norwich 1766-67”, in Adrian Randal and Andrew Charlesworth (eds), Markets, market culture and popular protest in 18th c Britain and Ireland, Liverpool University Press, Liverpool 1996, 115-136

Eric Richards, The last Scottish food riots, Past and Present Society, Oxford 1982 (Past and Present supplement n.6)

Hilton L. Root, “Politiques frumentaires et violence collective en Europe au XVIIIe siècle”, Annales, 45o année, N. 1, 1990, 167-189

R. B. Rose, “Eighteenth Century Price Riots and Public Policy in England”, International Review of Social History, Vol. 6, Issue 2, August 1961, 277-292

R. B. Rose, “18th-Century Price-Riots, the French Revolution and the Jacobin Maximum”, International Review of Social History, Vol. 4, No. 3, 1959, 432-445

George Rudé, The Crowd in the French Revolution, Oxford University Press, London – Oxford – New York 1959

Pierre Schill, “Pane e carbone. Minatori contro il caroviveri nella Lorena del 1919”, Zapruder 9 (2006), 24-39

Buchanan Sharp, “The food riots of 1347 and the medieval moral economy”, in Adrian Randall and Andrew Charlesworth (ed.), Moral Economy and Popular Protest, Palgrave, New York 2000, 33-54

Boaz Shoshan, “Grain Riots and the ‘Moral Economy’: Cairo, 1350–1517”, Journal of Interdisciplinary History 10 (1980), 459–478 -also in Boaz Shoshan, Popular culture in medieval Cairo, Cambridge University Press, Cambridge 1993, 52-66

Robert D Storch, “Popular festivity and consumer protest: food price disturbances in the Southwest and Oxfordshire in 1867”, Albion 14 (1982), 209-234

Tyler Stovall, “Du vieux et du neuf: economie morale et militantisme ouvrier dans les luttes contre la vie chère à Paris en 1919”, Le movement social 170 (1995), 85-113

Lynne Taylor, “Food Riots Revisited”, Journal of Social History, Vol. 30, No. 2, Winter 1996, 483-496

Lynne Taylor, Between resistance and collaboration. Popular protest in Northern France, 1940-1945, Palgrave MacMillan, Basingstoke and New York 2000

Charles Tilly, “Food supply and public order in modern Europe”, in Id. (ed.), The formation of national states in Western Europe, Princeton University Press, Princeton 1975, 380-455

Charles Tilly, The Contentious French, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 1986

E. P. Thompson, “The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century”, Past and Present, No. 50, (Feb. 1971), 76-136

E. P. Thompson, “The Moral Economy Reviewed”, Customs in Common, Penguin Books, London 1993, 259-351

Wendy Thwaites, “Oxford food riots: a community and its markets”, in Adrian Randal and Andrew Charlesworth (eds), Markets, market culture and popular protest in 18th c Britain and Ireland, Liverpool University Press, Liverpool 1996, 137-162

James Vernon, Hunger. A Modern History, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 2007

Antoon Vrints, “Beyond Victimization: Contentious Food Politics in Belgium during World War I”, European History Quarterly, Vol. 45 (I), 2015, 83-107 

John Walton and David Seddon, Free Markets and Food Riots, The Politics of Global Adjustment, Blackwell Publishers, Cambridge 1994

Roger Wells, “The moral economy of the English countryside”, in Adrian Randall and Andrew Charlesworth (ed.), Moral Economy and Popular Protest, Palgrave, New York 2000, 209-

Roger Wells, “The Irish famine of 1799-1801: market culture, moral economies and social protest”, in Adrian Randal and Andrew Charlesworth (eds), Markets, market culture and popular protest in 18th c Britain and Ireland, Liverpool University Press, Liverpool 1996, 163-193

Εργασία, εργάτες και ηθική οικονομία

Linda Bowman, “Seeking salvation: moral economies and management at the Morozov mills, 1885-1905″, Social History, Vol. 28, No 3, October 2003, 322-345

John T. Chalcraft, Striking Cabbies of Cairo and Other Stories. Crafts and Guilds in Egypt, 1863-1914, State University of New York Press, Albany 2005

Han-Yu Chang, “The Japanese View of Business and Work”, in Thomas W. Dunfee and Yukimasa Nagayasu (ed.), Business Ethics: Japan and the Global Economy, Springer Science + Business Media, Dordrecht 1993, 231-254

Jane L. Collins, “Deterritorialization and Workplace Culture”, in Marc Edelman and Angelique Haugerud (ed.), The Anthropology of Development and Globalization. From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism, Blackwell Publishing, Malden, Oxford and Carlton 2005, 251-261

Mustafa G. Dogan, “When Neoliberalism Confronts the Moral Economy of Workers: The Final Spring of Turkish Labor Unions”, European Journal of Turkish Studies [Online], Issue 11, 2011, Published online, https://journals.openedition.org/ejts/4321

Κώστας Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη. Ηθική οικονομία και συλλογική δράση στο μεσοπόλεμο, Νεφέλη, Αθήνα 2005

Carl Gersuny, Gladis Kaufman, “Seniority and the Moral Economy of U.S. Automobile Workers, 1934-1946″, Journal of Social History, Vol. 18, Issue 3, Spring 1985, 465-473 

Ewan Gibbs, “The Moral Economy of the Scottish Coalfields: Managing Deindustrialization under Nationalization c.1947–1983”, Enterprise & Society, Volume 19, Number 1, March 2018, 124-152

Chris Hann, “Moral(ity and) Economy. Work, Workfare, and Fairness in Provincial Hungary”, European Journal of Sociology, Vol. 59, Issue 2, 2018, 225-254

Dimitra Kofti, “Moral economy of flexible production: Fabricating precarity between the conveyor belt and the household”, Anthropological Theory, Vol. 16, Issue 4, 2016, 433-453

Daryl Koehn, “Ethical Issues in Human Resources”, in Norman E. Bowie (ed.), Business Ethics, Blackwell Publishing, Malden, Oxford and Carlton 2001, 225-243

Karen Legge, “Ethics and Work”, in Marek Korczynski, Randy Hodson, Paul K. Edwards (eds), Social Theory at Work, Oxford University Press, Oxford and New York 2006, 299-324

Alejandro Marabio-Tapia, “The Moral Economy of Department Stores. Working-Class and their Class Identity”, Journal of Working-Class Studies, Vol. 3, Issue 1, June 2018, 104-114

Cézar F. Rosado Marzan, “Worker Centers and the Moral Economy: Disrupting through Brokerage, Prestige, and Moral Framing, University of Chicago Legal Forum, Vol. 2017, Article 16 https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol2017/iss1/16

David Montgomery, Workers’ control in America. Studies in the history of work, technology and labor struggles, Cambridge University Press, Cambridge and New York 1979    /    ελληνική μετάφραση των πρώτων δύο κεφαλαίων: Merrit Roe Smith, Charles Dew και David Montogomery, Οι μάστορες, Λέσχη κατασκόπων του 21ου αιώνα, Αθήνα 2007

Lena Näre, Moral Economies of Reproductive Labour. An Ethnography of Migrant Domestic and Care Labour in Naples, Italy, Academic dissertation. Faculty of Social Sciences, University of Helsinki 2012    https://helda.helsinki.fi/handle/10138/32809

J. Phillips, “Deindustrialization and the moral economy of the Scottish coalfields, 1947 to 1991”, International Labor and Working-Class History, Vol. 84, Issue 1, Fall 2013, 99-115

Marsha Pripstein Posusney, “Irrational Workers: The Moral Economy of Labor Protest in Egypt”, World Politics, Vol. 46, No. 1, (Oct. 1993), 83-120

Nikos Potamianos, “Moral economy? Popular demands and state intervention in the struggle over anti-profiteering laws in Greece 1914-1925”, Journal of social history 48/4 (2015), 803-815

Adrian Randall, “The Industrial Moral Economy of the Gloucestershire Weavers in the Eighteenth Century”, Bulletin of the Society for the Study of Labour History no 49 (1984), 13-14

Andrian Randall, Riotous Assemblies. Popular Protest in Hanoverian England, Oxford University Press, Oxford and New York 2006

John Rule, “Industrial disputes, wage bargaining and the moral economy”, in Adrian Randall and Andrew Charlesworth (ed.), Moral Economy and Popular Protest, Palgrave, New York 2000, 166-186

Wolfgang Streeck, “The Sociology of Labor Markets and Trade Unions”, in Neil J. Smelser and Richard Swedberg (ed.), The Handbook of Economic Sociology, Princeton University Press, Princeton 2005, 254-283

Charles Umney, “Markets and moral economy in the labour market for function musicians”, Work, Employment and Society, Vol. 31, Issue 5, 2017, 834-850

Julian Webb, “The Dynamics of Professionalism: The Moral Economy of English Legal Practice – And Some Lessons for New Zealand?”, Waikato Law Review: Taumauri, Vol. 16, 2008, 21-45

Ηθική οικονομία των αγροτών

Michael Adas, “‘Moral Economy’ or ‘Contest State’? Elite demands and the origins of peasant protest in Southeast Asia”, Journal of Social History, Vol. 13, Issue 4, 1980, 521-546

E. Attila Aytekin, “Peasant Protest in the Late Ottoman Empire: Moral Economy, Revolt, and the Tanzimat Reforms”, International Review of Social History, Vil. 57, Part 2, August 2012, 191-227
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/71E8BB89C36FE8160E4B939E62BE668A/S0020859012000193a.pdf/peasant_protest_in_the_late_ottoman_empire_moral_economy_revolt_and_the_tanzimat_reforms.pdf

Karen Barkey and Ronan Van Rossem, “Networks of Contention: Villages and Regional Structure in the Seventeenth-Century Ottoman Empire”, American Journal of Sociology 102/5 (1997), 1345–1382 

Henry Bernstein, “Capitalism and Moral Economy: Land Questions in Sub-Saharan Africa”, Paper presented in the conference on ‘Poverty and Capital’, Global Poverty Research Group and Brooks World Poverty Institute, University of Manchester, 2-4 July 2007 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.466.6137&rep=rep1&type=pdf

Thomas M. Buoye, Manslaughter, Markets, and Moral Economy: Violence Disputes over Property Rights in Eighteenth-Century China, Cambridge University Press, New York 2000

Lawrence Busch, “The moral economy of grades and standards”, Journal of Rural Studies, Vol. 16, Issue 3, 2000, 273-283

Marc Edelman, “Bringing the moral economy back in to the study of 21st-century transnational peasant movements”, American Anthropologist 107/3 (2005), 331–345
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1525/aa.2005.107.3.331

Grant Evans, “Sources of Peasants consciousness in South-East Asia: a survey”, Social History, Vol.12, Issue 2, 1987, 193-211

Marcel Fafchamps, “Solidarity Networks in Preindustrial Societies: Rational Peasants with a Moral Economy”, Economic Development and Cultural Change, Vol. 41, No. 1, (Oct. 1992), 147-174

Leo Goretti, “Gi’andava a morire. Genere e generazione nella fine della mezzadria in Toscana”, Zapruder 26 (2011), 44-58

Peter Jones, “Swing, Speenhamland and rural social relations: the ‘moral economy’ of the English crowd in the nineteenth century”, Social History, Vol. 32, No 3, August 2007, 271-290

Cheryl McEwan, Alex Hughes, David Bek, “Fairtrade, place and moral economy: Between abstract ethical discourse and the moral experience of Northern Cape farmers”, Environment and Planning A, Vol. 49, Issue 3, 2017, 572-591           

Mark Moberg, “Certification and Neoliberal Governance: Moral Economies of Fair Trade in the Eastern Caribbean”, American Anthropologist, Vol. 116, Issue 1, March 2014, 8-22

Sudha Narayanan, “National Contracts: The Moral Economy of Contract Farming Arrangements in India”, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai, September 2012  

Michael G. Peletz, “The ‘Great Transformation’ Among Negeri Sembilan Malays with Particular Reference to Chinese and Minangkabau, in Robert W. Hefner (ed.), Market Cultures. Society and Morality in the New Asian Capitalisms, Westview Press, Boulder, Oxford, 1998, 173-200

David Pennington, “Beyond the Moral Economy: Economic Change, Ideology and the 1621 House of Commons”, Parliamentary History, Volume 25, Part 2, 2006, 214-231

Alicia Reigada, “Economic rationality and human experience : global agrifood chains from the perspective of social anthropology”, in Manos Spyridakis (ed.), Market versus Society. Anthropological insights, Palgrave Macmillan, Cham, 2018, 227-246

Matthieu Repplinger, “La grève du lait de 2009. Une révolte de l’éleveur modernisé contre les pouvoirs professionnels”, Histoire & Sociétés Rurales, Vol. 44, No 2, 2015, 111-140
https://www.cairn.info/revue-histoire-et-societes-rurales-2015-2-page-111.htm

Thomas Reuter, “Understanding Food System Resilience in Bali, Indonesia: A Moral Economy Approach”, Culture, Agriculture, Food and Environment, Vol. 41, Issue 1, June 2019, 4-14

James C. Scott, The Moral Economy of the Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast Asia, Yale University Press, New Haven and London, 1976

Natasha Watts, “‘It’s not fair’: maize, money, and moral economies in the Southern Highlands of Tanzania”, Journal of Political Economy, Vol. 25, No 1, 2018, 279-291

Stephen K. Wegren, The Moral Economy Reconsidered. Russia’s Search for Agrarian Capitalism, Palgrave MacMillan, New York and Basingstoke, 2005

Lale Yalcin-Heckmann, “Pecunia non olet but Does Rose Money Smell? On rose and rose oil prices and moral economy in Isparta”, Max Planc Institute for Social Anthropology Working Papers, Working Paper No. 178, 2016
https://www.eth.mpg.de/cms/en/publications/working_papers/wp0178

Chen Yung-fa, Moral economy and the Chinese revolution: a critique, University of Amsterdam, Amsterdam, 1984

Ηθική οικονομία και κοινωνικά κινήματα

Thomas Bartlett, “An End to Moral Economy: The Irish Militia Disturbances of 1793”, Past and Present, No. 99, (May 1983), 41-64

Edward Countryman, “Moral Economy, Political Economy and the American Bourgeois Revolution”, in Adrian Randall and Andrew Charlesworth (ed.), Moral Economy and Popular Protest, Palgrave, New York 2000, 147-165

Didier Fassin, “Εconomie morale de la protestation De Ferguson à Clichy-sous-Bois, repenser les émeutes”, Mouvements 83 (2015), 122-129

Daniel A. Gordon, “L’Économie Moraledes Banlieusards. Aux origines de la ‘crise des transports’ dans la France des années 1970”, Vingtième Siècle. Revue d’ histoire, No. 128, Octobre – Décembre 2015, 119-131

Béatrice Hibou, “Τunisie. Économie politique et morale d’un mouvement social”, Politique Africaine 121 (2011), 5-22

Andrian Randall, Riotous Assemblies. Popular Protest in Hanoverian England, Oxford University Press, Oxford and New York 2006

Irene Sabaté, “The Spanish Mortgage Crisis and the Re-emergence of Moral Economies in Uncertain Times”, History and Anthropology, Vol. 27, No. 1, 2016, 107-120

Johanna Siméant, “‘Economie Morale’ et protestation – détours africains”, Genèses, No. 81, Décembre 2010, 142-160

Χρήμα, αγορές, χρέη και ηθική

Lawrin Armstrong, The idea of moral economy: Gerard of Siena on usury, restitution and prescription, University of Toronto Press, Toronto, Buffalo and London, 2016

Gregory Baum, Karl Polanyi on ethics and economics, Mc Gill-Queen’s University Press, 1996

Richard E. Blanton, “Cooperation and the moral economy of the marketplace”, in Kenneth G. Hirth and Joanne Pillsbury, Merchants, markets, and exchange in the Pre-Columbian world, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Dumbarton Oaks 2013, 23-48

Bruce G. Carruthers, “The Sociology of Money and Credit”, in Neil J. Smelser and Richard Swedberg (ed.), The Handbook of Economic Sociology, Princeton University Press, Princeton 2005, 355-378

James Davis, Medieval Market Morality. Life, Law and Ethics in the English Marketplace, 1200-1500, Cambridge University Press, Cambridge 2012

David Eastwood, “Tories and markets: Britain 1800-1850″, in Mark Bevir and Frank Trentmann (ed.), Markets in Historical Contexts. Ideas and Politics in the Modern World, Cambridge University Press, New York 2004, 70-89

Jurgen Finger, “Bankruptcy and Morality in a Capitalist Market Economy: The Case of Mid-Nineteenth-Century France”, in Stefan Berger, Alexandra Przyrembel (ed.), Moralizing Capitalism. Agents, Discourses and Practices of Capitalism and Anti-Capitalism in the Modern Age, Palgrave Macmillan, Cham 2019, 205-229

Laurence Fontaine, L’économie morale: pauverté, credit et confiance dans l’Europe préindustrielle, Gallimard, Paris 2008    /   The Moral Economy. Poverty, Credit, and Trust in Early Modern Europe, Cambridge University Press, New York 2014

Marion Forcade and Kieran Healy, “Moral Views of Market Society”, Annual Review of Sociology, Vol. 33, 2007, 285-311

Marion Fourcade, Philippe Steiner, Wolfgang Streeck and Cornelia Woll, “Moral categories in financial crisis”, Socio-Economic Review, Vol. 11, Issue 3, 2013, 601-627

David Graeber, Debt. The First 5,000 Years, Melville House Publishing, New York 2011       /      ελληνική μετάφραση: Χρέος. Τα πρώτα 5.000 χρόνια, Στάσει εκπίπτοντες, Αθήνα 2013

Robert W. Hefner, “Markets and Justice for Muslim Indonesians”, in Robert W. Hefner (ed.), Market Cultures. Society and Morality in the New Asian Capitalisms, Westview Press, Boulder, Oxford, 1998, 224-250

Jocke Hoock, “Professional Ethics and Commercial Rationality at the Beginning of the Modern Era”, in Margaret C. Jacob and Catherine Secretan (ed.), The Self-Perception of Early Modern Capitalists, Palgrave Macmillan, New York 2008, 147-159 

Janet Hunter, ‘Deficient in Commercial Morality’? Japan in Global Debates on Business Ethics in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries, Palgrave Macmillan, London 2017  

Ulrik Jennische, Small-Small. Moral Economy and the Marketspace in Northern Ghana, Academic dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in Social Anthropology at Stockholm University, Published online, 2018,  https://www.academia.edu/37429855/Small-Small_Moral_Economy_and_the_Marketspace_in_Northern_Ghana  

Steven J. Kautz and Arthur M. Melzer (eds), Are Markets Moral?,  University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2018

Walter E. Little, “Maya Daykeepers. New Spiritual Clients and the Morality of Making Money”, in Katherine E. Browne and B. Lynne Milgram (ed.), Economics and Morality. Anthropological Approaches, Altamira Press, Lanham – New York – Toronto – Plymouth, 2009, 77-93

Sascha Munnich, “Outside Powers: The Moral Economy of Anti-Financial Movements 1870-1930 and Today”, Historical Social Research, Vol. 42, No. 3, 2017, 123-146  https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/54616

Alexandra Przyrembel, “Moralizing Wealth: German Debates About Capitalism and Jews in the Early Twentieth Century”, in Stefan Berger, Alexandra Przyrembel (ed.), Moralizing Capitalism. Agents, Discourses and Practices of Capitalism and Anti-Capitalism in the Modern Age, Palgrave Macmillan, Cham 2019, 59-77

William M. Reddy, The Rise of Market Culture. The Textile Trade and French Society, 1750-1900, Cambridge University Press – Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Cambridge and Paris 1984

Edward Skidelsky and Robert Skidelsky (ed.), Are Markets Moral?, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York, 2015

Mischa Suter, “‘Falliment’ – The Social Life of a Legal Category: Knowledge and Morals in Bankruptcy Proceedings (Basel, 1840s)”, in Andreas Gestrich, Martin Stark (eds.), Debtors, Creditors, and their Networks: Social Forms of Monetary Dependence from the Seventeenth to the Twentieth Century, Bulletin of the German Historical Institute London – Supplement Nr., London 2015, 217–251

Mischa Suter, “Moral Economy as a Site of Conflict. Debates on Debt, Money, and Usury in the Nineteenth and Early Twentieth Century”, in Ute Frevert (ed.),Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft, Sonderheft/ Special Issue 26: Moral Economies, 2019, 75-101

Holly Worthen, “Micro-credit and Gendered Moral Economies: A Case Study of Micro-credit Cooperatives in Rural Mexico”, A thesis submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Department of Geography, Chapel Hill 2007, Published online,  https://cdr.lib.unc.edu/concern/dissertations/p5547s51j

Viviana A. Zelizer, “Human Values and the Market: The Case of Life Insurance and Death in 19th Century America”, in Mark Granovetter, Richard Swedberg (ed.), The Sociology of Economic Life, Westview Press, Boulder, San Francisco, Oxford, 1992, 285-304

Mislav Žitko, “Governmentality versus moral economy: notes on the debt crisis”, Innovation: The European Journal of Social Science Research, Vol. 31, Issue 1, 2018, 68-82

Η ηθική της κατανάλωσης

Matthew Anderson, A history of fair trade in contemporary Britain, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015

Luc Bihl and Luc Willette, Une histoire du mouvement consommateur. Mille ans de luttes, Aubier, Paris 1984

Alain Chatriot et Marion Fontaine, “Contre la vie chère”, Cahiers Jaurès 187-188 (2008), 97-116

Alain Chatriot et Marion Fontaine, “Contre la vie chère”, Cahiers Jaurès 187-188 (2008), 97-116    https://www.cairn.info/revue-cahiers-jaures-2008-1-page-97.htm

Alain Chatriot , Marie-Emmanuelle Chessel and Matthew Hilton (eds), The Expert Consumer: Associations and Professionals in Consumer Society, Routledge, London and New York 2017

Connor Fitzmaurice, Isak Ladegaard, William Attwood-Charles, Mehmet Cansoy, Luka Carfagna, Juliet B. Schor, and Robert Wengronowitz, “Domesticating the market: moral exchange and the sharing economy”, Socio-Economic Review, Published online, 16 February 2018,   https://doi.org/10.1093/ser/mwy003

Ellen Furlough, Consumer cooperation in France. The politics of consumption 1834-1930, Cornell University Press, Ithaca and London 1991

Matthew Hilton, Consumerism in Twentieth-Century Britain. The Search for a Historical Movement, Cambridge University Press, Cambridge and New York 2003

Matthew Hilton, “Social activism in an age of consumption: the organized consumer movement”, Social History, Vol. 32, No. 2, May 2007, 121-143 

Suzanne Horne and Avril Madrell, Charity Shops. Retailing, consumption and Society, Routledge, London and New York, 2002

Daniel Horowitz, The Morality of Spending. Attitudes towards the Consumer Society in America, 1875–1940, The John Hopkins University Press, Baltimore 1985

Orsi Husz, “The Morality of Quality. Assimilating Material Mass Culture in Twentieth-Century Sweden”, Journal of Modern European History, Vol. 20, No.2, May 2012, 152-181

Reinhild Kreis, “Make or buy? Modes of provision and the moral economy of households in postwar Germany”, in Ute Frevert (ed.), Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft, Sonderheft/ Special Issue 26: Moral Economies, 2019, 187-212

Michael Kwass, “Consumption and the World of Ideas: Consumer Revolution and the Moral Economy of the Marquis de Mirabeau”, Eighteenth-Century Studies Volume 37, Number 2, Winter 2004, 187-213

Peter Luetchford, Fair trade and a global commodity. Coffee in Costa Rica, Pluto Press, London and Ann Arbor 2008

Cheryl McEwan, Alex Hughes, David Bek, “Fairtrade, place and moral economy: Between abstract ethical discourse and the moral experience of Northern Cape farmers”, Environment and Planning A, Vol. 49, Issue 3, 2017, 572-591    

Mark Metzler, “Woman’s Place in Japan’s Great Depression: Reflections on the Moral Economy of Deflation”, The Journal of Japanese Studies Volume 30, Number 2, Summer 2004, 315-352       

Mark Moberg, “Certification and Neoliberal Governance: Moral Economies of Fair Trade in the Eastern Caribbean”, American Anthropologist, Vol. 116, Issue 1, March 2014, 8-22

Benjamin Möckel, “Dilemmas of Moral Markets:  Conflicting Narratives in the West German fair Trade Movement”, in Stefan Berger, Alexandra Przyrembel (eds), Moralizing Capitalism. Agents, Discourses and Practices of Capitalism and Anti-Capitalism in the Modern Age, Palgrave Macmillan, Cham 2019, 267-292

Giselle Nath, “Reproducing or contesting the global? Belgian organized consumerism & its international entanglements 1957-1995”, International Review of Social History 60/3 (2015), 413-447

Katerina Psarikidou, “Rethinking innovation through a moral economy lens: The case of alternative agro-food and mobility practices”, Ephemera: Theory & Politics in organization, Vol. 15, Issue 1, 2015, 67-93

Tehila Sasson, “Milking the Third World? Humanitarianism, Capitalism, and the Moral Economy of the Nestle´ Boycott”, American Historical Review 121/4 (2016), 1196-1224

Alexander Sedlmaier, Consumption and violence. Radical protest in cold-war West Germany, University of Michigan Press, Ann Arbor 2014

Frank Trentmann, “Before ‘fair trade’. Empire, free trade and the moral economies of food in the modern world”, Environment and planning 25/6 (2007), 1079-1102

Frank Trentmann, Empire of Things. How We Became a World of Consumers, from Fifteenth Century to the Twenty-first, Penguin Books, London 2017

Emily E. LB. Twarog, Politics of the Pantry: Housewives, Food, and Consumer Protest in Twentieth Century America, Oxford University Press, Oxford and New York 2017

Peter Van Dam, “Moralizing Postcolonial Consumer Society: Fair Trade in the Netherlands, 1964-1997″, International Review of Social History Vol. 61, Issue 2, August 2016, 223-250

Michelle F. Weinberger, “Gifts: intertwining market and moral economies and the rise of store bought gifts”, Consumption Markets & Culture, Vol. 20, Issue 3, 2017, 245-257

Περίθαλψη, κράτος πρόνοιας και ηθική οικονομία

Rebecca Joyce Kissane, “Poor women’s moral economies of nonprofit social service use: Conspicuous constraint and empowerment in the hollow state”, Sociological Perspectives, Vol. 55, Issue 1, 2012, 189-211

Martin Kohli, “Retirement and the Moral Economy: An Historical Interpretation of the German Case”, Journal of Aging Studies 1/2 (1987), 125–144

Steffen Mau, The Moral Economy of Welfare States. Britain and Germany compared, Routledge, London and New York, 2003 

Linda McDowell, Kathryn Ray, Diane Perrons, Colette Fagan and Kevin Ward, “Women’s paid work and moral economies of care”, Social & Cultural Geography, Vol. 6, No. 2, April 2005, 219-235

Peter Redfield, “Doctors Without Borders and the Moral Economy of Pharmaceuticals”, in Alice Bullard (ed.), Human Rights in Crisis, Ashgate, Hampshire 2008

Thomas Rohringer, “Die moralische ökonomie der re-integration. Kriegsbeschadigter in Cisleythanien 1914-18”, in Ute Frevert (ed.), Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft, Sonderheft/ Special Issue 26: Moral Economies, 2019, 163-186

Andrew Sayer, “Welfare and Moral Economy”, Ethics and Social Welfare, Vol. 12, Issue 1, 2018, 20-33

Yuichi Shionoya, Economy and Morality. The Philosophy of Welfare State, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, Northampton, 2005

Peter Taylor-Gooby, Bjorn Hvinden, Steffen Mau, Benjamin Leruth, Mi Ah Schoyen, Andrienn Gyory, “Moral economies of the welfare state: A qualitative comparative study”, Acta Sociologica, Vol. 62, Issue 2, 2019, 119-134

Viviana A. Zelizer, “Human Values and the Market: The Case of Life Insurance and Death in 19th Century America”, in Mark Granovetter, Richard Swedberg (ed.), The Sociology of Economic Life, Westview Press, Boulder, San Francisco, Oxford, 1992, 285-304

Ηθική και οικονομία: φιλοσοφική και οικονομική σκέψη, ιστορία των ιδεών

Gabriel Abend, The Moral Background: An Inquiry into the History of Business Ethics, Princeton University Press, Princeton 2014

Bruno Amable and Stefano Palombarini, L’économie politique n’est pas une science morale, Raisons d’Agir Editions, Paris 2013

Lawrin Armstrong, The idea of moral economy: Gerard of Siena on usury, restitution and prescription, University of Toronto Press, Toronto, Buffalo and London, 2016

Nikos Astroulakis, The Application of Development Ethics to International Development, A Thesis submitted in total fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Department of Economics, University of Crete, Greece, Rethymno 2014 

Jack Barbalet, Weber, Passion and Profits. “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism” in Context, Cambridge University Press, New York 2008

Στέλιος Βιρβιδάκης, “Η Ηθική Διάσταση της Οικονομίας”, Πυθαγόρας, Τεύχος 102, 2012, 67-73

Samuel Bowles, The Moral Economy: Why Good Incentives Are No Substitute for Good Citizens, Yale University Press,  New Haven 2016

Gregory Claeys, Machinery, Money and the Millennium. From Moral Economy to Socialism, 1815-60, Polity Press, Oxford 1987

André Comte-Sponville, Le capitalisme est-il moral?, Albin Michel, Paris 2004    /   ελληνική μετάφραση: Είναι ηθικός ο καπιταλισμός;, Κέδρος 2005

Thomas Donaldson, Thomas W. Dunfee, “Toward a Unified Conception of Business Ethics: Integrative Social Contracts Theory”, Academy of Management Review, Vol. 19, No. 2, 1994, 252-284        

Διονύσης Γ. Δρόσος, Το ευγενές εμπόριο της συμπάθειας. Αστικός πολιτισμός και ηθική κοινότητα στον σκωτικό Διαφωτισμό, Νήσος, Αθήνα 2016

Thomas W. Dunfee and Yukimasa Nagayasu (ed.), Business Ethics: Japan and the Global Economy, Springer Science + Business Media, Dordrecht 1993

Jonathan A. Draper, “The moral economy of the Didache”, HTS Teologiese Studies/Theological Studies, Vol. 67, No 1, 2011, Art. #907, Published online, https://www.ajol.info/index.php/hts/article/view/70863

Wilfried Ver Eecke, Ethical Dimensions of the Economy. Making Use of Hegel and the Concepts of Public and Merit Goods, Springer, 2008

Salah El-Sheikh, “The Moral Economy of Classical Islam: A FiqhiConomic Model”, The Muslim World, Vol. 98, Issue 1, 2008, 116-144

Peter Erdo, “Economy and Morality”, South-East Europe International Relations Quarterly, Vol. 4, No. 1, Spring 2013/1, Published online,  https://www.southeast-europe.org/pdf/13/dke_13_a_T_Erdo-Peter_Economy-and-Morality_Lamar-Erzsebet.pdf

Éthique Publique 16/2 (2014) special issue on “Éthique et reconfigurations de l’économie de marché : nouvelles alternatives, nouveaux enjeux” https://journals.openedition.org/ethiquepublique/1485

Donald E. Frey, America’s economic moralists. A history of rival ethics and economics, State University of New York Press, New York 2009

Alan Gilbert, “Historical theory and the structure of moral argument in Marx”, Political theory, Vol. 9, No. 2, 1981, 173-205

Johan J. Graafland, Economics, Ethics and the Market. Introduction and applications, Routledge, London and New York, 2007 

Robin Hahnel, Radical Political Economy. Sraffa Versus Marx, Routledge, London and New York, 2017  

James Halteman and Edd Noell, Reckoning with Markets: Moral Reflection in Economics. Oxford University Press, Oxford and New York 2012

Albert Hirschman, The passions and the interests. Political arguments for capitalism before its triumph, Princeton University Press, Princeton 1977     /    ελληνική μετάφραση: Τα πάθη και τα συμφέροντα, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2003

A.O. Hirschman, “Rival interpretations of market society: civilizing, destructive, or feeble?”, Journal of Economic Literature 20 (1982),1463–84

Νίκος Θεοχαράκης, “Τα Ηθικά Νικομάχεια στην Πολιτική Οικονομία: Το πρόβλημα της αξίας”, Αξιολογικά, Τεύχος 15, Μάιος 2006, 63-102

Gavin Kennedy, Adam Smith. A Moral Philosopher and His Political Economy, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2010

Peter Koslowski, Principles of Ethical Economy, Springer + Business Media, Dordrecht 2001

André Lacroix and Allison Marchildon, “Les enjeux de la moralisation de l’économie : réflexion à partir des exemples de la RSE et de la FSR”, Éthique Publique 16/2 (2014)              https://journals.openedition.org/ethiquepublique/1527

Tibor R. Manchan, The Moral Case for the Free Market Economy. A Philosophical Argument, Edwin Mellen Press, Lewiston, Queenston, Lampeter, 1988

Don Mayer, “Community, Business Ethics, and Global Capitalism”, American Business Law Journal, Vol. 38, Issue 2, January 2001, 215-260

Deirdre McCloskey, The Bourgeois Virtues. Ethics for an Age of Commerce, The University of Chicago Press, Chicago and London 2006

David McNally, Against the market. Political Economy, Market Socialism and the Marxist Critique, Verso, London and New York 1993

Robert Edward Mitchell, A Concise History of Economists’ Assumptions about Markets. From Adam Smith to Joseph Schumpeter, Praeger, Santa Barbara 2014

Frederick Neuhouser, “Rousseau’s Critique of Economic Inequality”, Philosophy & Public Affairs, Vol. 41, No. 3, 2013, 193-225

Spencer J Pack,   Capitalism as a moral system : Adam Smith’s critique of the free market economy, Edward Elgar, Aldershot 1991

Thierry C. Pauchant and Elisabeth A. Franco, “Adam Smith au-delà de sa caricature néolibérale : suggestions réglementaires et éthiques pour la banque, la finance et l’économie”, Éthique Publique 16/2 (2014) https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.1528

Jared Poley, The devil’s riches. A modern history of greed, Berghahn, New York and Oxford 2016

Michael J. Sandel, “Market Reasoning as Moral Reasoning: Why Economists Should Re-engage with Political Philosophy”, Journal of Economic Perspectives, Volume 27, Number 4, Fall 2013, 121-140

Michael J. Sandel, What money can’t buy. The moral limits of the markets, Farrar, Straus and Giroux, New York 2012   /   ελληνική μετάφραση: Τι δεν μπορεί να αγοράσει το χρήμα, Πόλις, Αθήνα 2016

Amartya Sen, On Ethics and Economics, Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Victoria, 1987   /   ελληνική μετάφραση: Αμάρτυα Σεν, Για την Ηθική και την Οικονομία, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2000

Yukichi Shitahodo, “The Japanese Tradition of Economic Ethics”, in Thomas W. Dunfee and Yukimasa Nagayasu (ed.), Business Ethics: Japan and the Global Economy, Springer Science + Business Media, Dordrecht 1993, 219-229

Thomas Sokkol, “The Moral Foundation of Modern Capitalism: Towards a Historical Reconsideration of Max Weber’s ‘Protestant Ethic’”, in Stefan Berger, Alexandra Przyrembel (ed.), Moralizing Capitalism. Agents, Discourses and Practices of Capitalism and Anti-Capitalism in the Modern Age, Palgrave Macmillan, Cham 2019, 79-108

Charles Tripp, Islam and the Moral Economy. The Challenge of Capitalism, Cambridge University Press, Cambridge and New York 2006

Paul Turpin, The Moral Rhetoric of Political Economy. Justice and modern economic thought, Routledge, London and New York, 2011

Peter Ulrich, Integrative Economic Ethics. Foundations of a Civilized Market Economy, Cambridge University Press, New York 2008

Manuel Velasquez, “Moral Reasoning”, in Norman E. Bowie (ed.), Business Ethics, Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Carlton, 2001, 102-116

Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1904-5    / ελληνική μετάφραση: Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού, Κάλβος, Αθήνα 1980

Leland B. Yeager, Ethics as Social Science. The Moral Philosophy of Social Cooperation, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2001

Tsunehiko Yui, “Economic Development and Ethics in Japan – A Historical Perspective”, in Thomas W. Dunfee and Yukimasa Nagayasu (ed.), Business Ethics: Japan and the Global Economy, Springer Science + Business Media, Dordrecht 1993, 255-275

Paul j. Zak (ed.), Moral Markets. The Critical Role of Values in the Economy, Princeton University Press, Princeton 2008

Michel S. Zouboulakis, “Customary rule-following behavior in the work of John Stuart Mill and Alfred Marshall”, Journal of Institutional Economics, Vol. 11, Issue 4, 2015, 783-801

Άλλες χρήσεις της ηθικής οικονομίας από ιστορικούς

Τάσος Αναστασιάδης, «(Αν)ίερη γη. Ηθική και πολιτική οικονομία των ορθοδόξων μοναστηριών στο σύγχρονο ελληνικό κράτος», στο Ηλίας Κολοβός (επιμ.), Μοναστήρια, οικονομία και πολιτική από τους μεσαιωνικούς στους νεότερους χρόνους, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο 2011, 253-285

Rory Archer, “The moral economy of home construction in late socialist Yugoslavia”, History and Anthropology, Vol. 29, Issue 2, 2018, 141-162

Stefan Berger and Alexandra Przrembel, “Introduction: Moralizing Capitalism. Agents, Discourses and Practices of Capitalism and Anti-Capitalism in the Modern Age”, in Stefan Berger and Alexandra Przyrembel (ed.), Moralizing Capitalism. Agents, Discourses and Practices of Capitalism and Anti-Capitalism in the Modern Age, Palgrave Macmillan, Cham 2019, 1-26

Bjorn Blass, “Frauensache. Stadtische hausalten als moralische ökonomie in New York 1880-1917”, in Ute Frevert (ed.), Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft, Sonderheft/ Special Issue 26: Moral Economies, 2019, 133-161

Gregory Claeys, Machinery, Money, and the Millennium: From Moral Economy to Socialism, 1815-1860, Polity Press, Oxford 1987

Anna Danilina, Die moralische Ökonomie der “inneren Kolonie”,  in Ute Frevert (ed.),Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft, Sonderheft/ Special Issue 26: Moral Economies, 2019, 103-132

Laurence Fontaine, “Reconsidering the Moral Economy in France at the End of the Eighteenth Century”, in Ute Frevert (ed.),Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft, Sonderheft/ Special Issue 26: Moral Economies, 2019, 45-73

Norman Geras, «The Controversy About Marx and Justice», in Alex Callinicos (ed.), Marxist Theory, Oxford University Press, Oxford 1989, 211-267

José María Imízcoz, “Liens verticaux, crises et économie morale dans l’Espagne moderne”, in Laurent Coste et Sylvie Guillaume (ed.), Élites et crises du XVIe au XXIe siècle. Europe et Outre-mer, Armand Colin, Paris 2014, 77-98

Αντώνης Λιάκος, “Περί λαϊκισμού”, Τα Ιστορικά 10 (1989), 13-28

Alex Lichtenstein, “’That Disposition to Theft, with Which They Have Been Branded’: Moral Economy, Slave Management, and the Law”, Journal of Social History, Vol. 21, Issue 3, Spring 1988, 413-440

Dominique Margairaz et Philippe Minard, ”Marché des subsistances et économie morale: ce que «taxer» veut dire”,  Annales historiques de la Révolution française, 352 | avril-juin 2008, 53-99

Jani Marjanen, “Moral economy and civil society in eighteenth-century Europe: the case of economic societies and the business of improvement”, Journal of Global Ethics, Vol. 11, No. 2, 2015, 205-217

Jason M. Opal, “Enterprise and Emulation: The Moral Economy of Turnpikes in Early National New England”, Early American Studies, Volume 8, Number 3, Fall 2010, 623-645

Andrew Perchard and Jim Phillips, “Transgressing the moral economy: Wheelerism and management of the nationalised coal industry in Scotland”, Contemporary British History, Vol. 25, No. 3, 2011, 387-405 

Marta Petrusewicz, Latinfundium: moral economy and material life in a European periphery, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1996

William Andrew Pettigrew and David Chan Smith (eds), A history of socially responsible business, c.1600—1950, Palgrave Macmillan, Cham 2017

Nikos Potamianos, “The Discourse Against ‘Shameful Profiteering’ in Greece 1914-1925: Notions of Exploitation, Anticapitalist Morality and the Concept of Moral Economy”, in Stefan Berger and Alexandra Przyrembel (eds), Moralizing Capitalism. Agents, Discourses and Practices of Capitalism and Anti-Capitalism in the Modern Age, Palgrave Macmillan, Cham 2019, 251-266

Adrian Randal and Andrew Charlesworth (eds), Markets, market culture and popular protest in 18th c Britain and Ireland, Liverpool University Press, Liverpool 1996

Ariel Salzmann, “Is There a Moral Economy of State Formation? Religious Minorities and Repertoires of Regime Integration in the Middle East and Western Europe, 600–1614”, Theory and Society 39 (2010), 299–313

Bruce Scates and Melanie Oppenheimer, ‘”I intend to get justice”: The Moral Economy of Soldier Settlement’, Labour History, no. 106, May 2014, 229-253

Albert Schrauwers, “‘I was a stranger, and ye took me in’: Charity, Moral Economy, and the Children of Peace”, The Canadian Historical Review Volume 80, Number 4, December 1999, 624-640

Crosbie Smith, Ian Higginson and Phillip Wolstenholme, “”Avoiding Equally Extravagance and Parsimony”: The Moral Economy of the Ocean Steamship”, Technology and Culture Volume 44, Number 3, July 2003, 443-469

Άλλες χρήσεις της ηθικής οικονομίας στις κοινωνικές επιστήμες

Thomas Jessen Adams, “From Moynihan to post-Katrina New Orleans”, nonsite.org, Issue #17, Fall 2015, Published online, https://nonsite.org/article/from-moynihan-to-post-katrina-new-orleans

Maybritt Jill Alpes, “Why aspiring migrants trust migration brokers: the moral economy of departure in Anglophone Cameroon”, Africa, Vol. 87, No. 2, 2017, 304-321

Thomas Clay Arnold, “Rethinking Moral Economy”, The American Political Science Review, Vol. 95, No.1, March 2001, 85-95       

Clay Arnold, “Water and Moral Economy”, Journal of the Southwest, Volume 59, Numbers 1-2, Spring-Summer 2017, 60-82

Frank Bechhofer and Brian Elliott, “Petty property: the survival of a moral economy”, in idem (eds), The Petite Bourgeoisie. Comparative Studies of the Uneasy Stratum, Macmillan, London and Basingstoke 1981, 182-200

Roberto Beneduce, “The Moral Economy of Lying: Subjectcraft, Narrative Capital, and Uncertainty in the Politics of Asylum”, Medical Anthropology Vol. 34, Issue 6, 551-571 

Bruce J. Berman, André Laliberté, and Stephen J. Larin (eds), The Moral Economies of Ethnic and Nationalist Claims, The University of British Columbia Press, Vancouver 2016

William Jones Booth, “A Note on the Idea of Moral Economy”, The American Political Science Review, Vil. 87, No. 4, (Dec. 1993), 949-954

Katherine E. Browne and B. Lynne Milgram (ed.), Economics and Morality. Anthropological Approaches, Altamira Press, Lanham – New York – Toronto – Plymouth, 2009, 101-122

Severyn T. Bruyn, “The Moral Economy”, Review of Social Economy 57/1 (1999), 25-46

Bernard Castelli, Isabelle Hillenkamp and Bernard Hours (eds.), Économie morale, morale de l’économie, L’Harmattan, Paris 2015

Sébastien Chauvin and Blanca Garcés Mascarenas, “Beyond Informal Citizenship: The Moral Economy of Migrant Illegality”, International Political Sociology, Vol. 6, Issue 3, September 2012, 241-259

Hans-Dieter Evers and Heiko Schrader (eds), The Moral Economy of Trade. Ethnicity and Developing Markets, Routledge, London 1994, 7-14

Hans-Dieter Evers and Solvay Gerke, Social and Cultural Dimensions of Market Expansion, ZEF Working paper series 24, Universität Bohn 2007

Paul du Gay, “Max Weber and the moral economy of office”, Journal of Cultural Economy 1/2 (2008), 129-144

Paul Gilroy, Darker Than Blue: On the Moral Economies of Black Atlantic Culture, Harvard University Press, Cambridge 2010

Dimitrios Gkintidis, “European integration as a moral economy: Greek technocrats amidst capitalism-in-crisis”, Anthropological Theory 16/4 (2016), 476-495

Jeffrey Hass, Rethinking the Post-Soviet Experience. Markets, Moral Economies, and Cultural Contradictions of Post-Soviet Russia, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2012

D. Hesmondhalgh, “Capitalism and the media: moral economy, well-being and capabilities”, Media Culture and Society 39/2 (2017), 202-218

Andrea Hess, “”Working the Waves”: The Plebeian Culture and Moral Economy of Traditional Basque Fishing Brotherhoods”, Journal of Interdisciplinary History, Volume 40, Number 4, Spring 2010, 551-578

Peter Jackson, Neil Wars and Polly Russell, “Moral economies of food and geographies of responsibility”, Transaction of the Institute of British Geographers, Vol. 34, Issue 1, 2008, 12-24  

Paul du Gay. “Max Weber and the moral economy of office”, Journal of Cultural Economy 1/2 (2008), 129-144

L’Année du Maghreb 18 (2018) special issue on “Économies morales”, eds: Imed Melliti and Loïc Le Pape   https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.3328

Peter Luetchford, “Economic anthropology and ethics”, in James Carrier (ed.), A handbook of economic anthropology, Edward Elgar, Cheltenham and Northampton, 2005, 390-404

Angus Lyall, “A moral economy of oil: corruption narratives and oil elites in Ecuador”, Culture, Theory and Critique, Vol. 59, Issue 4, 2018, 380-399

Éric Marlière, “Pistes pour une économie morale du sentiment d’injustice parmi les jeunes des quartiers populaires urbains”, L’Année du Maghreb 18 (2018), 37-50    https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.3456

Ajit Menon, Merle Sowman and Maarten Bavinck, “Rethinking transformation of fisheries in South Africa and India”, Ecology and Society, Vol. 23, No. 4, Art. 27, 2018

William A. Munro, The Moral Economy of the State. Conservation, Community Development, and State Making in Zimbabwe, Ohio University Center for International Studies, Athens 1998

Katharine Neilson Rankin, Cultural Politics of Markets. Economic Liberalization and Social Change in Nepal, Pluto Press, London 2004

Susan Olivia, “Is There Still a Moral Economy in Java, Indonesia?”, New Zealand Journal of Asia Studies, Vol. 9, No. 2, (December 2007), 169-183

Anne-Line Rodriguez, “Three stories about living without migration in Dakar: Coming to terms with the contradictions of the moral economy”, Africa Volume 85, Number 2, May 2015, 333-3

Patrick Sachweh, “The moral economy of inequality: popular views on income differentiation, poverty and wealth”, Socio-Economic Review, Vol. 10, Issue 3, 2012, 419-445

Martin Saxer, “The Moral Economy οf Cultural Identity: Tibet, Cultural Survival, and the Safeguarding of Cultural Heritage”, Civilisations, Vol. 61, No. 1, Décembre 2012, 65-81 

Andrew Sayer, “Moral economy and political economy”, Studies in Political Economy 61 (2000), 79-104

Suzanne Scott, “The moral economy of crowdfunding and the transformative capacity of fan-ancing”, New Media & Society, Vol. 17, Issue 2, 2015, 167-182

Michael J. Shapiro, “The Moralized Economy in Hard Times”, Theory & Event Volume 14, Issue 4, 2011

Ester Sigillò and Damiano De Facci, “L’économie sociale et solidaire : une nouvelle économie morale pour la Tunisie ? La construction de l’« alternative » à Médenine”, L’Année du Maghreb 18 (2018), 51-68                https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.3494

Natacha Stevanovic, “Remittances and Moral Economies of Bangladeshi New York Immigrants in Light of the Economic Crisis”, Submitted in partial fulfillment of the Requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences, Columbia University, 2013, Published online

Virgil Henry Storr, Understanding the culture of markets, Routledge, London and New York 2016

Andreas Streinzer, “Ethical economic practice”, in James G. Carrier (ed.), Research Agenda in Economic Anthropology, Edward Elgar, Cheltenham 2019

Stefan   Svallfors, The moral economy of class: class and attitudes in comparative perspective, Stanford University Press, Stanford 2006

Karen M. Sykes, “Moral Reasoning”, in Didier Fassin (ed.), A Companion to Moral Anthropology, Wiley – Blackwell, Chichester 2012

Bryan Tilt, Dams and Development in China. The Moral Economy of Water and Power, Columbia University Press, New York 2015

Hannes Warnecke-Berger, “Transnational Economic Spaces, Moral Economy and Remittances”, Working paper series des SFB 1199 an der Universität Leipzig, Nr. 3, 2017

Kathryn Wheeler and Miriam Glucksmann, Household Recycling and Consumption Work. Social and Moral Economies, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015

Philip Whitehead, Reconceptualising the Moral Economy of Criminal Justice. A New Perspective, Palgrave Macmillan, Houndmills 2015

Marisa Wilson, Everyday Moral Economies, Food, Politics and Scale in Cuba, Wiley Blackwell, Chinchester 2014

Marisa Wilson, “Moral Economies of Food in Cuba”, Food, Culture and Society: An International Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 15, No. 2, 2012, 277-291