ΗΘΙΚΗ
&
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζητήματα ηθικής στον δημόσιο λόγο σχετικά με την αγορά και το κέρδος, Ελλάδα τέλος 19ου αιώνα – πρώτο μισό 20ού αιώνα.

Χαρακτικό του Albert Hann, σκίτσο στο έντυπο De Notenkraker 16 Φεβρουαρίου 1918:

«Τι λένε αυτοί οι τύποι; Αν δεν μας επιτρέπεται να βγάλουμε ένα μικρό κέρδος, τότε...»

Πηγή: ψηφιακό αρχείο του International Institute of Social History, Amsterdam