Νίκος Ποταμιάνος, «Εισαγωγή», στο E. P. Thompson, Η ηθική οικονομία του πλήθους στην Αγγλία τον 18ο αιώνα

Εκδόσεις Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου, Αθήνα 2020

Ποταμιάνος-Ηθική-και-οικονομία

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ